Влада Републике Србије препоручила је свим послодавцима да свим запосленима који се налазе у самоизолацији или су оболели од вируса COVID-19, због непосредног излагања ризику због обављања свог посла, обезбеди право на накнаду зараде у висини од сто одсто. На сајту министарства здравља сви грађани могу самостално попунити захтев за издавање потврде о изолацији на страници