Mинистарство здравља у условима ванредног стања ораганизује стручне испите за здравствене раднике on line – путем апликације viber.