На подручју Лознице изворишта централног водовода нису угрожена, а водоснабдевање је уредно, вода је здравствено исправна и испоручује се у довољним количинама.