Почетком ове године министар здравља у Влади Републике Србије др Златибор Лончар одобрио је измене Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, којима је омогућено стављање на Листу и Сензора за очитавање конјтинуираног мерења нивоа шећера.