Пројекат Јачање капацитета медицинских сестара – здравствених радника на првој линији фронта у борби против Ковид-19; „Јаке медицинске сестре за јаке здравствене системе и здравији свет“ је припремила и спровела Здравствена мрежа Југоисточне Европе. Централно-европска иницијатива (ЦЕИ) финансира овај пројекат у оквиру свог програма размене искуства у оквиру Ванредног позива за подношење предлога пројеката за Ковид-19.