Из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији у 2019. години одoбрена су средства за лечење 48 пацијената у иностранству - иностраним здравственим установама (2 захтева су одобрена у 2018.години, а плаћање је извршено у 2019.години).