Поводом све учесталије појаве да се разне процедуре "antiage" медицине обављају у козметичким салонима и другим привредним субјектима ван здравствених установа и приватне праксе, Министарство здравља спроводи појачане инспекцијске надзоре које заједнички обављају здравствени и санитарни инспектори, ради надзора над обављањем делатности нерегистрованих субјекта у погледу обављања медицинских процедура „antiage“ медицине.