Из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији од оснивања до данас, одoбрена су средства за лечење  и контролне прегледа за 205 пацијента у иностранству -иностраним здравственим установама, предложено је да се пошаље 497 узоракa за  дијагностичко испитивање, у иностраним лабораторијама  и одобрена су средства  на име трошкова ангажовања  иностраних експерата који су обављали интервенције у здравственим установама у Републици Србији (Универзитетска  дечја клиника и Институт за мајку и дете).