Из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији од оснивања до краја октобра 2021.године одoбрена су средства за лечење  и контролне прегледе за 215 пацијената у иностранству - иностраним здравственим установама, предложено је да се пошаље 539 узорака за  дијагностичко испитивање, у иностране лабораторије  и одобрена су средства на име трошкова ангажовања  иностраних експерата који су обављали интервенције у здравственим установама у Републици Србији (Универзитетска  дечја клиника и Институт за мајку и дете).