Поводом информација које су се појавиле у појединим средствима информисања, да у Србији постоји веб сајт на ком је могуће повезати примаоце крви и добровољне даваоце крви ( www.dajkrv.rs), а путем којег се грађани позивају да упишу своје личне податке, па и податак о својој крвној групи, Министарство здравља овим путем обавештава јавност да иза поменутог сајта не стоји нити једна од државних институција или органа овлашћених законом за област трансфузије, већ да је у питању активност која може довести до злоупотребе података грађана и злоупотребе добрих, хуманих намера давалаца крви.