Министарство здравља је у координацији са другим државним институцијама успешно спровела акцију Европског центра за мониторинг дрога, која се односи на употребу психоактивних супстанци на територији Републике Србије.