Министарство здравља Републикe Србијe организовало је у понедељак,  22. маја, јавне консултације о документима Извештај о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину и друштвo и План укључивања заинтересованих страна, који су припремљени за потребе потпројекта изградње дијагностичко-истраживачког објекта са лабораторијом трећег нивоа биолошке безбедности (BSL-3) у оквиру Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, а у оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“