Више од 50 одсто грађана Србије задовољно је квалитетом услуга у државним здравственим установама, а као главне квалитете истичу стручност лекара, љубазност особља и поузданост система. Као проблеме виде организацију и недостатак кадрова. Ово показује истраживање Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) о задовољству грађана и лекара јавним здравственим системом, а добијени резултати помоћи ће у даљем процесу побољшања организације здравственог система, дигитализацији услуга и постизању веће ефикасности у раду.