На основу процењеног ризика услед присуства великог броја посетилаца на Јавном купалишту „Ада Циганлија“, санитарни инспектори Одсека за санитарни надзор Београд обавили су редовне теренске циљане инспекцијске надзоре у угоститељским објектима лоцираним на самом излетишту.