Министарство здравља је, у сарадњи са радном групом за измену регулаторног оквира за израду E-картона, припремило Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.