Министарство здравља је, у сарадњи са Радном групом за измену регулаторног оквира за израду E-картона, припремило Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства који је, после представљана у Београду, презентован и у Новом Саду.