Промоцијом монографије “Више од века” обележено је првих стотину година рада Завода за здравствену заштиту студената Београд - Студентске поликлинике. Аутор капиталног издања је др Драгомир Бонџић, који је у приказу постојања организоване здравствене заштите студената у Србији од отварања прве амбуланте до данас, сачинио јединствену хронику развоја и прилагођавања здравствене заштите студената новим генерацијама и њиховим потребама, укључујући и бурна ратна времена.