У оквиру реализације пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво", у циљу јачања развојног система физичког и здравственог васпитања и спорта у Републици Србији, а у коме учествују Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта, у Новом Саду је одржан први јавни родитељски састанак.