Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ изабран је за члана Мреже произвођача вакцина земаља у развоју (Developing Countries Vaccine Manufacturer’s Network, DCVMN).  На 24. годишњем састанку извршни одбор Мреже једногласно је подржао пријем Института „Торлак“ у року од три месеца по пријави, иако је за процедуру уобичајено потребно много више времена.