Влада републике Србије и Министарство здравља изменом Закона о здравственој документацији и евиденцијама у здравству створили су могућност убрзане и сврсисходније употреба информационе и комуникационе технологије у здравственим установама. Будући Републички интегрисани здравствени информациони систем, еКартон и друге евиденције које су развијене и које ће бити развијене као и сервиси омогући ће брже, ефикасније и квалитетније пружање здравствене услуге грађанима.
Брига о здрављу нације и квалитетна здравствена нега су приоритет!