Осигураници који су стекли статус борца у ратовима од 1990. до 1999. године и имају борачку легитимацију или решење о признатом статусу борца, сада могу да овере своју здравствену легитимацију без потврде о плаћеном порезу и другим измиреним обавезама према држави.