Прве три године у животу сваког детета кључне су за његов развој, а улога родитеља је једна од најодговорнијих у друштву, зато је важна подршка целог друштва и државе родитељима, како би свако дете имало једнаку шансу за нормалан развој, закључци су са отварања дводневне регионалне конференције посвећене раном развоју и расту деце "Најбољи почетак за децу: Моћ родитељства", која се одржава у Београду.