Нова јавна набавка велике вредности - услуга редовног одржавања Националне медицинске платформе за превентиву и дијагностику, у отвореном поступку, ЈН 05/2019

Београд 13.02.2019