Највише цене лекова

Предлог списка ценa лекова

Обавештење носиоцима дозволе о почетку ревизије цена лекова

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 110/2023 од 08.12.2023.)

Уредба о измена Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 93/2023 од 27.10.2023)

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 85/2023 од 06.10.2023)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2023 од 21.07.2023.)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 39/2023 од 12.05.2023.)
Списак цена лекова

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 141/2022 од 23.12.2022)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2022 од 16.09.2022)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 67/2022 од 17.06.2022)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2022 од 11.02.2022)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за потребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 125/2021 од 17.12.2021 . године).

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 90/2021 од 17.09.2021)

Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 48/2021 од 13.05.2021. године)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 122/2020 од 09.10.2020)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 113/2020 од 03.09.2020)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2020 од 10.07.2020)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој
медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број
11/2020 од 07.02.2020)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 69/2019 од 27.9.2019)

Уредбе о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2019 од 15.03.2019. године).

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 14/2018 од 23.02.2018. године)

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2016 од 01.02.2016. године)

Уредба о критеријумима за формирње цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2019 од 26.7.2019)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, брoj 36/2019 од 24.05.2019. године)

Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2019 од 15.03.2019. године)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 48/2018 од 22.06.2018 . године)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 70/2018 од 21.09.2018 . године)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 31/2018 од 27.04.2018. године)

Одлука о изменама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2018 од 09.03.2018. године)

Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник Републике Србије“, бр. 14/2018 од 23.02.2018. године)

Утврђивање цена лекова:

Анђелија Савић

Симонида Милаш

andjelija.savic@zdravlje.gov.rs

simonida.milas@zdravlje.gov.rs

011/3614666

011/3616257