ПРОШИРЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРЕВЕНТИВУ И ДИЈАГНОСТИКУ, ЈН-12/2019