Услуга измештања апарата за нуклеарну магнетну резонанцу (НМР) Спектометар 400 МР - ( пренос и монтажа), редни број ЈН 12/2019.

Београд 10.08.2019.