Набавка кондома, лубриканта, тестова, шприцева, игала и марамица за потребе реализације пројекта „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“ у складу са споразумом о финансијској сарадњи закљученог са Глобалним фондом за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије редни број ЈН 02/2020

Београд 02.03.2020.