Набавка термовизијске камере за потребе одељења за санитарну инспекцију Министарства здравља, редни број 15/2020

Београд 25.06.2020.