Доц. др Предраг Саздановић

Доц. др Предраг Саздановић је рођен 26.08.1966. у Крагујевцу.

Основну и средњу школу је завршио у Крагујевцу као носилац Диплома Вук Караџић.

Медицински факултет у Београду је завршио 1992. године са просечном оценом 9,39.

Магистарску тезу темом ’’Савремени акушерски аспекти близаначке трудноће’’, је одбранио 1996., на Медицинском факултету у Београду, код ментора проф. Др Жарка Пилића.

Докторску дисертацију ’’ Голџи морфологија паравентрикуларног једра  хуманог хипоталамуса’’ је одбранио 2005., на Медицинском факултету у Крагујевцу, код ментора проф. Др Јове Тошевског.

Специјалистички испит из специјализације Гинекологија и акушерство је положио, одликом,  27.1.1999., на Медицинском факулету у Београду и стекао звање специјалисте гинекологије и акушерства.

Субспецијалистички испит из студија Инфертилита и стерилитета, на Медицинском факултету у Београду је положио октобра 2021. и стекао звање субспецијалисте инферилитета.

На Медицинском факултету, Универзитета у Крагујевцу, на предмету Анатомија,  је запошљен од 1993., прво као асистент приправник, асистент. Доцент је постао 2006., а ванредни професор 2011.

Након замрзнутог статуса, услед функције В.Д. директора КЦ Крагујевац, поново је изабран у звање доцента на предмету Анатомија, Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, од јуна 2019. године, у којем статусу се и данас налази.

Истраживач-сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја '' Преклиничка испитивања биоактивних супстанци'' [III 41010]

Главни истраживач на пројекту ''Имунопатогенетски механизми перзистенције хламидија у гениталном тракту жена'', на јуниор пројекту, одобреном од стране Факултета медицинских наука и  Клиничког центра Крагујевац 2010.

Именован је за шеф одсека репродуктивне медицине, Гинеколошко- акушерске Клинике, КЦ Крагујевац, 2008.

У периоду 2001.-2003. био је помоћник генералног директора КБЦ Крагујевац за медицинско-економске послове

У периоду 2001.-2002. био је стручни сарадник на донацији јапанске владе (JICA), за клиничке центре у Србији, за КЦ Крагујевац.

Решењем Владе РС од 31.07.2014. до 06.10.2015., постављен на место помоћника Министра здравља за евроинтеграције и међународну сарадњу.

Решењем Владе РС од 06.10.2015. до данас, постављен је за В.Д. директора КЦ Крагујевац.

Усавршававања: Јапан (Мурајама, Чигасаки) 2002., САД (Сан Франциско) 2005. Словенија (Марибор 2007., 2009., 2012.)

Члан је многобројних домаћих и страних стручних удружења.

Ожењен, отац двоје деце.